FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

„Демократична България“ иска ускорена дигитализация на образованието и културата

"Демократична България" настоява правителството да отчете важността на образованието и културата в сложната ситуация с коронавируса. От коалицията апелират да се изработи план за ускорена дигитализация на двата сектора.

В областта на образованието това означава изграждане на постоянен капацитет за провеждане на пълноценно електронно и дистанционно обучение, а също и на онлайн социализиращи извънкласни и извънучебни дейности..

От ДБ предлагат да се изгради единна информационна и комуникационна среда. Тя трябва да свързва виртуална платформа за обучение и административна информационна система.

От коалицията посочват, че трябва да се потърси решение на проблема с неефективното участие в електронните и дистанционните форми на някои ученици в задължителния предучилищен и училищен етап на обучение. Следва да се направи необходимото за установяване на причините и да се предприемат действия за преодоляване на повишения риск от социално изключване и ранно отпадане от образователната система, заявяват от ДБ.

Според "Демократична България" в областта на културата е необходимо да се разработи нова информационна политика, която да събира данни и да създава картина на състоянието на културното поле в състояние на пандемия.

За целта от коалицията настояват да се изчисли приносът на българските културни индустрии към БВП, което ще даде представа какво внася българската култура в българския бюджет. За целта е необходимо да се развие дигиталният капацитет на българската култура чрез следните мерки:

– Осигуряване на достъп до налични качествени платформи и дигитални канали: държавни инвестиции в дигиталната инфраструктура на културата.

– Създаване на специфични интелигентни програмни продукти, разработени да обслужват специфичните нужди на различни сфери на културата, осигуряващи възможност за културна работа в дистанционен режим.

– Дигитално реализиране и дигитално разпространение на културни продукти (онлайн реклами, продажби и разпространяване на билети за онлайн представления и събития).

– Създаване на стандарти за техническо качество на онлайн културни продукти.

– Дигитализиране на културното наследство. Разработване на виртуални турове в българските музеи и галерии. Осъвременяване на електронните каталози на българските библиотеки, развитие на дигитален библиотечен достъп. Политика на дигитална достъпност към училища, колежи и университети.

– Разработване на онлайн програми в помощ на образованието по български език, история и културна история и в помощ на развитието на образователни компетентности.

– Използване на пълния капацитет на традиционните електронни медии, радио и телевизия, нови културни програми.

– Развитие на дигиталния капацитет на местни културни организации, децентрализация чрез дигитален достъп и разпространение.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!