Депозитите на предприятия и домакинства са 120 млрд. лв.

В края на юли депозитите на неправителствения сектор (нефинансови, финансови предприятия, домакинства) в банките са 120,116 млрд. лв. (64,3% от БВП), като годишното им увеличение е 10,8 на сто. Кредитите на сектора пък възлизат на 85,581 млрд. лв. (45,8% от БВП), което е увеличение на годишна база с 11,2%. Това показват данните на БНБ, публикувани на интернет страницата на Централната банка.

Според статистиката депозитите на нефинансовите предприятия са 40,945 млрд. лв. (21,9% от БВП) в края на юли. Това е увеличение с 13,2% в сравнение със същия месец на 2022 г.

Депозитите на финансовите предприятия също нарастват – с 4,9% на годишна база и в края на юли достигат 4,007 млрд. лв. (2,1 на сто от БВП). Депозитите на домакинствата и НТООД са 75,165 млрд. лв. (40,2% от БВП), което е увеличение с 9,9% спрямо юли 2022 г.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7,2% на годишна база през юли и в края на месеца достигат 42,736 млрд. лв. (22,9% от БВП), показва статистиката. Кредитите за домакинствата и НТООД са 35,961 млрд. лв. (19,2% от БВП). Спрямо юли 2022 г. те се увеличават с 14,1%.

В края на юли жилищните кредити са 18,169 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,3 на сто. Потребителските кредити възлизат на 16,149 млрд. лв. и се увеличават с 10,9% спрямо юли 2022 г. На годишна база другите кредити (включително средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 1%, като достигат 390,4 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 3,9% на годишна база и в края на юли са 433,5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 6,884 млрд. лв. (3,7% от БВП) в края на юли. В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 23,8 на сто.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!