Кабинетът дава още над 3 млн. лв. на хотелите за украинските бежанци

Министерският съвет прие решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с правителствено решение през 2022 г. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Плащанията са верифицирани след пълно преизчисление на дължимите суми за всички отчетни периоди по Програмата от 01 юни 2022 г. до 31 март 2023 г., извършено въз основа на работата на сформираната Междуведомствена работна група от експерти от Министерството на туризма и от ведомствата, които предоставят информация за разселени лица от Украйна по служебен път. Това са Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция ,,Миграция“ при МВР, Държавна агенция за бежанците (ДАБ), Национална агенция по приходите, и подадените декларации за изхранване от законните представители на лицата, извършващи дейност в обектите чрез Системата за сигурно електронно връчване. Преизчисленията са осъществени след съпоставка за съответствие на данните за настанените в обектите за настаняване и подслон разселени лица от Украйна, предоставени от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и декларирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), с актуални и консолидирани данни, предоставени от Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ при МВР, Държавна агенция за бежанците, Национална агенция по приходите. След извършване на допълнителни проверки по предоставените от ДАБ и от ГД „Гранична полиция“ актуални данни са установени лица с временна закрила, които са напускали пределите на страната през времето на ползване на Програмата, извършени са и корекции във връзка със забавени от обектите регистрации в ЕСТИ и последващи регистрации в други обекти и подадените декларации за изхранване от законните представители на лицата, извършващи дейност в обектите чрез Системата за сигурно електронно връчване. Предвид това платените средства за периодите на престой извън страната и за забавените или частично припокриващи се регистрации в ЕСТИ се приспадат от дължимите суми по настоящото плащане. След извършените приспадания е одобрена помощ в общ размер на размер на 3 037 651, 80 лева с ДДС.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!