Петчленен състав на ВАС върна за ново разглеждане делото за отнетия лиценз на КТБ

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени влезлите в сила преди 8 години определения, с които бяха оставени без разглеждане жалбите срещу решението на Българската народна банка (БНБ) да отнеме лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ), съобщи "Лекс".

С решението си от днес ВАС постановява ново разглеждане на делото пред тричленен състав на съда. За днешното произнасяне съобщиха от ВАС, но актът все още не е публикуван, тъй като от него се заличават личните данни.

Както е известно, през 2014 г. БНБ отне лиценза на КТБ (първо я постави под специален надзор). Това решение на централната банка беше оспорено пред ВАС от основните акционери в КТБ, включително мажоритарният „Бромак“ (собственост на Цветан Василев). В две последователни определения ВАС обаче прие, че нито акционерите, нито членовете на ръководството на банката имат право да обжалват решението за отнемане на лиценза, защото не са страни в административното правоотношение и не са адресати на оспорения административен акт (определенията, които днес бяха отменени, виж тук и тук). Съдът прие, че само назначените незабавно след поставянето на КТБ под специален надзор квестори могат да я представляват по делата за лиценза.

Отнемането на лиценза на банката е предпоставка тя да бъде обявена в несъстоятелност и именно след окончателното му потвърждаване от съда се разви делото за фалита на КТБ.

Миналата година Европейският съд по правата на човека постанови, че КТБ е била лишена от справедлив съдебен процес при делото за отнемането на лиценза ѝ и е било погазено правото на собственост на акционерите (повече виж тук).

Позовавайки се на решението на съда в Страсбург бившите изпълнителни директори на фалиралата банка и „Бромак“ поискаха да се преразгледа решението за отнемането на лиценза ѝ.

„Установеното от ЕСПЧ нарушение на правото на справедлив съдебен процес по чл. 6, § 1 от Конвенцията произтича от това, че тричленният състав на ВАС при постановяване на съдебния си акт не обсъжда писменото изложение, подадено от името на банката от бившите ѝ изпълнителни директори. А вместо това се позовава само на изложенията, внесени от квесторите на банката, като по този начин имплицитно отхвърля твърдението на бившите изпълнителни директори, че имат някакви остатъчни правомощия да представляват банката, както и че при разглеждане на делата ВАС отхвърля многократните молби на бившето ръководство на КТБ да назначи специален представител на банката“, посочват в днешното си решение върховните съдии Сибила Симеонова, Виолета Главинова, Емил Димитров, Бранимира Митушева и Полина Богданова.

Те напомнят, че ЕСПЧ прие, че относимото законодателство и начинът, по който то е приложено от българските съдилища, не предоставят на КТБ, посредством справедливо представителство, ясна и практическа възможност за търсене и постигане на съдебно оспорване на отнемането на лиценза ѝ, както и че тя е поставена в ситуация, при която не е имало нито едно лице, разполагащо както с правомощия, така и с интерес да оспори отнемането на лиценза ѝ.

По тези съображения днес ВАС приема, че в случая са изпълнени всички условия за отмяна по чл. 239, т. 6 от АПК, а именно – с влязло в сила решение на ЕСПЧ е установено нарушение на чл. 6, § 1 от Конвенцията по отношение на подателя на искането за отмяна КТБ, представлявана от бившите ѝ изпълнителни директори.

„Ново разглеждане на делото е необходимо, за да се отстранят последиците от установеното нарушение“, решиха върховните съдии.

От ВАС посочват, че делото е върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на съда, който в рамките на това производство и при произнасянето по подадените жалби, следва да съобрази постановеното решение на ЕСПЧ и да предприеме съответните процесуални действия за отстраняване на допуснатото от съда нарушение на чл. 6, § 1 от Конвенцията.

Върховните съдии отхвърлят искането на „Бромак“ за отмяна на определенията, защото приемат, че решението на ЕСПЧ няма действие по отношение на дружеството – то не е страна в производството пред европейския съд и по отношение на него не е установено нарушение на конвенцията.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!